Lämna redovisningen till oss

Löpande bokföring

Vi anser att redovisning inte enbart består av att registrera fakturor och kvitton utan är genomtänkt komplex service – baserad på kundfokus. Därför är det nödvändigt med god kännedom om företaget.

Nyckeln till goda resultat är löpande bokföring och god överblick över affärshändelser. Vårt samarbete med företagsledare är därför kontinuerligt, för att hjälpa företaget att kunna fatta de mest optimala besluten när affärshändelser väl uppstår.  Bokföring sker så nära inpå affärshändelser som möjligt – vanligtvis inom några dagar.  

Vi anpassar varje tjänst efter just dina behov och önskemål, på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt. Vi som arbetar här lägger stor vikt vid den personliga servicen och den regelbundna kontakten.

Rocht redovisning i Tullinge - Löpande bokföring
Rocht redovisning i Tullinge - Årsbokslut

Årsbokslut

Löpande bokföring är nyckeln till att ditt årsbokslut blir rätt från början och du undviker dubbelt arbete! Därför använder vi oss av de smidiga digitala verktygen Björn Lundén Administration (BLA) samt Visma för att erbjuda smidig och skräddarsydd service för just ditt bokslut.

Olika verksamheter kräver olika former för bokslut. För enskilda företag erbjuder vi Förenklat bokslut som snabbt och smidigt upprättas efter avslutad årsredovisning. För aktiebolag med fullständig plikt för årsredovisning och bokslut, hjälper vi med båda delarna. Via våra digitala verktyg upprättas bokslut innan årsredovisning, som sedan skickas till Bolagsverket. Denna process sköter vi helt digitalt.

Inkomstdeklaration

Inkomst- och skattedeklaration skall ske parallellt med årsredovisning och bokslut, för att undvika dubbelt arbete. Därför hjälper vi ditt företag med samtliga delar. Vi rapporterar samtliga företags (AB eller enskilda) resultat och skattapliktighet till Skatteverket. Vi använder våra digitala verktyg Björn Lundén Administration (BLA) samt Visma för signering av deklaration, innan det skickas in till Skatteverket.

Rocht redovisning i Tullinge - Inkomstdeklaration
Rocht AB i Tullinge - Bolagsbildning

Bolagsbildning

Vi hjälper dig med uppstarten samt gör dig synlig på webben!

Vi tar hand om bolagsbildningen från registrering till webbdesign. Efter gemensam konsultation sköter vi processen med ansökan och registrering hos Bolagsverket och Skatteverket, inskickande av Stiftelseurkund samt upprättande av F-skattsedel.

Webbdesign

Medan registreringsprocessen fortlöper, utvecklar vi ditt företags image och webbdesign. I samråd med dig utarbetar våra konsulter optimal textsättning samt grafiskt utseende för att just ditt företag skall synas på webben. Vi hjälper även existerande företag med förbättrad webbdesign och synbarhet.

Rocht AB i Tullinge - Webbdesign

Vill du veta mer om bokföringen eller bolagsbildningen?